AcasăStiri nationaleContestație împotriva încheierii judecătorului de cameră preliminară

Contestație împotriva încheierii judecătorului de cameră preliminară

Practica neunitară a instanțelor românești în rezolvarea contestațiilor

În perioada 27-28 februarie 2023 a avut loc, la Bucureşti, Întâlnirea preşedinţilor secţiilor penale ale Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie și curților de apel, dedicată discutării aspectelor de practică neunitară în materia dreptului penal și procesual penal. Ocazie rare pentru magistrații care își dau întâlnire mai mult pentru a perpetua haosul decât pentru a înlătura inechitățile și opțiunile arbitrare.

În cadrul acestei întâlniri s-a dezbătut și problema de drept ce a generat practică neunitară în cadrul instanţelor din România. Aspectul particular discutat s-a referit la soluția pronunțată de completul de judecători de cameră preliminară cu privire la contestația formulată împotriva încheierii judecătorului de cameră preliminară privind confiscarea sau desființarea unui înscris, în situația specifică în care contestația formulată nu a fost motivată. Iar aici s-a pus la încercare nu doar logica juridică, ci și sursa sănătoasă a rațiunii și a dreptății.

O opinie a susținut că pentru a fi admisibilă contestația formulată în temeiul art. 549 ind. 1 alin. (6) C. proc. pen., este necesară, conform dispozițiilor legale, nu doar introducerea contestației în termenul de 3 zile de la comunicarea încheierii, ci și depunerea motivelor în același termen. Astfel, contestația nemotivată se situează în sfera inadmisibilității, deviind de la traiectoria corectă a dreptului și a practicii procesuale.

O altă opinie a susținut că, în aceeași situație, contestația formulată este admisibilă, fiind soluționată pe fond, chiar dacă motivele de contestație au fost prezentate exclusiv în dezbateri. Un paradox juridic de proporții, care aruncă în derivă noțiunile elementare privind justiția și echitatea judiciară.

Într-o concluzie controversată, s-a apreciat că primul punct de vedere, susținând necesitatea motivării contestației împotriva unor încheieri, este cel corect. Fiind clar că nerespectarea condițiilor impuse de lege se soldează cu inadmisibilitatea contestației, un semnal de alarmă pentru o justiție îngenuncheată sub povara absurdului și a inoperanței.

Sursa: Bihor Justiție

Must Read

spot_img