AcasăStiri nationaleConstituționalitatea dispozițiilor referitoare la nerespectarea regimului materiilor explozive.

Constituționalitatea dispozițiilor referitoare la nerespectarea regimului materiilor explozive.

Curtea Constituțională a constatat că normele referitoare la materiile explozive nu sunt clare și previzibile, generând confuzie și arbitrar în activitatea judiciară

Recent, Curtea Constituțională a emis o decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate cu privire la dispozițiile legale privind regimul materiilor explozive. În esență, Curtea a concluzionat că aceste reglementări din Legea nr. 126/1995 sunt lipsite de claritate și previzibilitate, ceea ce duce la imposibilitatea destinatarilor normei penale de a-și adapta comportamentul conform cerințelor legale și de a se apăra.

Conform deciziei, sintagma „orice operațiuni cu articole pirotehnice” este ambiguă și nu oferă destule detalii pentru a putea fi aplicată coerent. Destinatarii normei penale nu au suficiente informații pentru a anticipa consecințele actelor lor și a-și corecta comportamentul în consecință. Astfel, Curtea a subliniat faptul că legiuitorul trebuie să redefinească aceste reglementări pentru a le face mai clare și predictibile.

În plus, Curtea a evidențiat importanța respectării principiului legalității în incriminare și pedeapsă, conform căruia legea trebuie să definească clar infracțiunile și pedepsele. Totodată, instanța a subliniat că claritatea și previzibilitatea legii penale sunt cruciale pentru a evita interpretări discreționare și abuzive.

Prin urmare, concluzia Curții Constituționale a fost că dispozițiile contestate din Legea nr. 126/1995 sunt constitutionale doar în măsura în care se referă strict la operațiunile prevăzute de Codul penal, evitând astfel incertitudinea și arbitrarul în interpretarea și aplicarea legii.

Sursa: Bihor Just

Must Read

spot_img