AcasăDiverseActionare în anulare a contractului vânzare-cumpărare, vicierii consimțământului prin dol.

Actionare în anulare a contractului vânzare-cumpărare, vicierii consimțământului prin dol.

Vicierea consimțământului prin dol într-un contract de vânzare-cumpărare

Judecătorii din București au avut de soluționat un caz de viciere a consimțământului într-un contract de vânzare-cumpărare. Potrivit art. 1214 C.civ, consimțământul este viciat prin dol atunci când părțile sunt induse în eroare prin manopere frauduloase sau omisiuni în mod fraudulos. Chiar și o eroare nesențială poate duce la anularea contractului.

În cazul de față, instanța de apel a analizat atent probele prezentate și a concluzionat că viciul de consimțământ nu a putut fi dovedit. Elementele care alcătuiesc dolul trebuie demonstrate ferm: unul obiectiv, care constă în acțiuni frauduloase sau reticență în comunicare, și celălalt subiectiv, legat de intenția de indus în eroare.

Recurenții-reclamanți au încercat să demonstreze existența dolului, invocând greșita interpretare a dispozițiilor legale de către instanța de apel. Cu toate acestea, Înalta Curte a respins recursul lor, considerând că argumentele prezentate nu se încadrează în motivele de nelegalitate prevăzute de lege.

Decizia finală a instanței a fost clară: nu s-au putut proba elementele necesare pentru a considera contractul de vânzare-cumpărare nul din cauza dolului. Astfel, reclamanții au pierdut recursul și contractul a fost menținut în vigoare.

Sursa: Bihor Just

Must Read

spot_img