AcasăStiri nationaleCondamnat la 1 an și 6 luni închisoare.

Condamnat la 1 an și 6 luni închisoare.

Hotărârea de vineri, 16 februarie, dată de judecătoria Marghita nu e definitivă. Hegedus Ianos, un bărbat de 37 de ani, a fost condamnat la pedeapsa de 1 an și 6 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de distrugere, prevăzută și pedepsită de art. 253 alin. 1 și 4 C.pen. Instanța a dispus suspendarea executării pedepsei sub supraveghere şi a stabilit un termen de supraveghere de 2 ani. Conform imaginilor de pe camerele de supraveghere, în data de 05.05.2021, în jurul orei 22:35, aflându-se în curtea blocurilor în care locuieşte, sub influenţa băuturilor alcoolice, bărbatul a intrat într-una dintre cele două toalete ecologice instalate în curtea blocurilor de Primăria Oraşului Valea lui Mihai , unde a incendiat materialele inflamabile aflate în aceasta, după care a intrat în a doua toaletă ecologică, amplasată lângă cealaltă, unde a aprins materialele inflamabile găsite în aceasta, iar după ce a văzut că flacăra s-a extins a plecat de la faţa locului, uitându-se în urmă spre cele două toalete cuprinse de flăcări. Totodată, s-a arătat că pe imaginile camerei de supraveghere din data de 05.05.2021, între orele 21:00 – 23:00, nu se observă o altă persoană care să se îndrepte spre cele două toalete ecologice. Conform rejust.ro, bărbatul a povestit că a mers într-un bar unde şi-a achiziţionat două beri cu alcool, fiecare de 0,5 l şi le-a consumat, iar la scurt timp s-a deplasat singur spre locuinţă, fumând. Datorită faptului că trebuia să îşi satisfacă nevoile fiziologice, în jurul orelor 22:30, când a ajuns în curtea blocurilor TI, T2 şi T3 de pe str. Republicii, a intrat în fiecare toaletă ecologică, cu ţigara aprinsă în gură, iar la un moment dat i-a căzut jar de la ţigară pe hârtiile igienice din toaletă. Totodată, inculpatul a mai declarat că cele două toalete ecologice nu au luat foc în timpul în care el se afla în preajma acestora, iar după ce şi-a făcut nevoile fiziologice, deoarece era foarte beat, s-a deplasat spre locuinţa lui, prin curtea blocurilor, prin spatele garajelor. nterpretului de limbă maghiară, s-a menţionat că ####### #####, a declarat că obişnuieşte să consume în mod frecvent băuturi alcoolice, deşi are epilepsie în fază incipientă, iar în data de 05.05.2021, seara, după muncă, s-a deplasat singur spre #### din oraşul ##### lui #####, unde şi-a achiziţionat dintr-un bar două beri cu alcool, fiecare de 0,5 l şi le-a consumat, iar la scurt timp s-a deplasat singur spre locuinţă, fumând. Datorită faptului că avea nevoie să îşi satisfacă nevoile fiziologice, în jurul orelor 22:30, când a ajuns în curtea blocurilor TI, T2 şi T3 de pe str. Republicii, a intrat în fiecare toaletă ecologică, cu ţigara aprinsă în gură, iar la un moment dat i-a căzut jar de la ţigară pe hârtiile igienice din toaletă. Acesta susţine că cele două toalete ecologice nu au luat foc în timpul în care el se afla în preajma acestora, iar după ce şi-a făcut nevoile fiziologice, deoarece era foarte beat, s-a deplasat spre locuinţa lui, prin curtea blocurilor, prin spatele garajelor, nu a ieşit la şoseaua principală. De asemenea, acesta a declarat că nu mai este conştient de faptele sale când consumă băuturi alcoolice. După efectuarea unei expertize medico-legale psihiatrice, concluzia a fost că prezintă intelect minimal şi sindrom de dependenţă la alcool, dar a avut discernământul păstrat în momentul comiterii faptei şi nu a recomandat aplicarea de măsuri de siguranţă cu caracter medical în acest caz. S-a reţinut că susţinerile inculpatului cu privire la faptul că nu a incendiat cu intenţie cele două toalete ecologice sunt nesincere, lipsite de credibilitate şi urmează a fi înlăturate întrucât nu se coroborează cu ansamblul materialului probator administrat în cauză. Instanţa reţine că inculpatul a acţionat cu intenţie directă, acesta prevăzând urmarea faptei sale, respectiv distrugerea bunurilor incendiate şi urmărind producerea acestuia. De asemenea, din ansamblul materialului probatoriu administrat în cauză, se reţine că infracţiunea comisă de către inculpat este nejustificată şi imputabilă acestuia. În ceea ce privește modul de comitere al infracțiunii și mijloacele folosite, instanţa reţine că infracțiunea săvârșită de inculpat prezintă o gravitate relativ accentuată, având în vedere circumstanțele comiterii faptei, respectiv pe timp de noapte, prin incendiere, producând pericolul propagării incendiului, în lipsa intervenției prompte a echipei operative, cauzând un prejudiciu însemnat, care a rămas nerecuperat. Hotărârea Judecătoriei Marghita: Ora estimata: 10:00Complet: Complet continuitate 1Tip solutie: SoluţionareSolutia pe scurt: În baza art. 396 alin. 1 ?i 2 C.pr.pen. cu aplicarea art. 396 alin. 10 C.pr.pen. raportat la art. 253 alin. 1 ?i 4 C.pen., condamnă pe inculpatul HEGEDUS IANOS la pedeapsa de 1 an ?i 6 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de distrugere, prevăzută ?i pedepsită de art. 253 alin. 1 ?i 4 C.pen. În baza art. 91 Cod penal, dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere şi stabileşte un termen de supraveghere de 2 ani, conform dispoziţiilor art. 92 Cod penal. În baza art. 93 alin. 1 Cod penal, obligă inculpatul ca pe durata termenului de supraveghere să respecte următoarele măsuri de supraveghere: a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Bihor, la datele fixate de acesta; b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa; c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile; d) să comunice schimbarea locului de muncă; e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă. În baza art. 93 alin. 2 lit. b) Cod penal, impune condamnatului să execute următoarea obligaţie: să frecventeze un program de reintegrare socială derulat de Serviciul de Probaţiune Bihor sau organizat în colaborare cu instituţii din comunitate. În baza art. 93 alin. 3 Cod penal, pe parcursul termenului de supraveghere, inculpatul va presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii în cadrul Primăriei Ora?ului Valea lui Mihai sau Primăriei Comunei Curtui?eni pe o perioadă de 60 zile lucrătoare. În baza art. 94 alin. 1 Cod penal, pe durata termenului de supraveghere, datele prevăzute de art. 93 alin. 1 lit. c-e Cod penal se comunică Serviciului de Probaţiune Bihor. Conform art. 404 alin. 2 Cod procedură penală, atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 91 alin. 4 şi art. 96 Cod penal referitoare la revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere în cazul nerespectării măsurilor de supraveghere, a neexecutării obligaţiilor ce îi revin sau săvârşirii unei noi infracţiuni pe parcursul termenului de supraveghere. În temeiul art. 19, art. 23 alin. 3, art. 25 alin.1 şi art. 397 Cod de procedură penală raportat la art.1357 şi urm. Cod civil, admite acţiunea civilă exercitată în procesul penal obligă inculpatul HEGEDUS IANOS la plata către partea civilă UAT Ora?ul Valea lui Mihai a sumei de 4.000 lei, cu titlu de daune materiale, actualizată la data plă?ii cu rata indicelui de infla?ie, precum ?i dobânda legală calculată asupra sumei de 4.000 lei, de la data producerii prejudiciului, respectiv 05.05.2021 şi până la data plăţii. În temeiul art. 272 rap. la art. 274 alin. 1 Cod procedură penală, obligă inculpatul la plata către stat a sumei de 1.000 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat. În temeiul art. 272 Cod de procedură penală dispune virarea din fondul Ministerului Justiţiei în contul Baroului de Avocaţi Bihor a sumelor de 680 de lei şi 942 de lei, conform delegaţiilor nr. 3578/30.03.2023 şi 3834/30.05.2023, reprezentând onorariu pentru apărător din oficiu, avocat Mesaro? Mihai. În temeiul art. 272 rap. la art. 273 alin. 4 Cod procedură penală, retribuţia cuvenită interpretului de limba maghiară Farkas Elisabeta, având autorizaţia nr. 29600/31.08.2010, pentru îndeplinirea însărcinării de a asigura traducerea timp de o oră, va rămâne în sarcina statului, urmând a fi achitată din fondurile Ministerului Justiţiei. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicarea hotărârii. Pronunţată prin punerea hotărârii la dispoziţia inculpatului şi a procurorului prin mijlocirea grefei instanţei azi, 16.02.2024.Document: Hotarâre 34/2024 16.02.2024
Sursa: Bihor Just

Must Read

spot_img