AcasăStiri nationaleAcțiune în constatare: imobil dobândit prin adjudecare, drept de proprietate înscris în...

Acțiune în constatare: imobil dobândit prin adjudecare, drept de proprietate înscris în CF în favoarea terțului | Jurisprudență ÎCCJ

Dreptul de proprietate dobândit în urma unui act de adjudecare este opozabil față de terți, conform legii

Conform interpretării articolelor 518 alin.(1) – (3) C.proc.civ. de la 1865 și 26 alin. (1) din Legea nr. 7/1996, dreptul de proprietate dobândit în urma unui act de adjudecare este opozabil față de terți ex lege, fără a fi necesare formalități de înscriere în cartea funciară decât în anumite situații.

Curtea de Apel București a respins cererea de rectificare a cărții funciare în favoarea reclamantei

Prin decizia din 12.12.2019, Curtea de Apel București a respins cererea de rectificare a cărții funciare în favoarea reclamantei, considerând dreptul de proprietate al acesteia neîntemeiat, deși Tribunalul București a constatat contrariul.

Analiza improprie a legii și interpretarea eronată a dispozițiilor legale de către instanța de apel

În contextul incidenței normelor legale privind opozabilitatea dreptului de proprietate dobândit prin act de adjudecare, Curtea de Apel București a avut o interpretare eronată a legii, aplicând greșit prevederile și neținând cont de circumstanțele specifice cazului.

Recursul admis pentru erorile de interpretare și aplicare a legii de către instanța de apel

În baza criticilor formulate, Înalta Curte a admis recursul recurentei, constatănd că instanța de apel a făcut o greșită aplicare a dispozițiilor legale, conducând la o soluție injustă.

Sursa

Must Read

spot_img