AcasăDiverseVerificarea opozabilității cesiunii în procedura încuviințării executării silite

Verificarea opozabilității cesiunii în procedura încuviințării executării silite

În perioada 26 – 27 iunie 2023 a avut loc, la Bucureşti, Întâlnirea președinților secţiilor civile ale Înaltei Curți de Casație și Justiție și ale curților de apel, în care aufost dezbătute probleme de drept ce au generat practică neunitară în materie civilă, ocazie cu care s-a pus în discuție problema verificării condiției opozabilității cesiunii în procedura încuviințăriiexecutării silite.

Problema de practică neunitară a constituit obiect de dezbatere la Întâlnirea președinților secţiilor civile ale curților de apel – Curtea de Apel Cluj, 13-14 octombrie2016, iar punctul de vedere prezentat de I.N.M. a fost însușit de participanți cu unanimitate de voturi.

În continuare punctul de vedere exprimat de I.N.M. la respectiva întâlnire: „În procedura încuviințării executării silite demarate pe baza unei cereri de executare formulate de cesionarul creanței constatate prin titlul executoriu, instanța de executare este datoare să verifice condiția opozabilității acestei cesiuni față de debitorul cedat, sub sancțiunea respingerii cererii de încuviințare în temeiul art. 666 alin. (5) pct. 4 CPC, cel puțin în ipoteza în care cesiunea de creanță s-a încheiat după intrarea în vigoare a noului Cod civil.”…

Sursa: Bihor Just

Must Read

spot_img