AcasăStiri nationaleAplicarea pedepsei accesorii înlocuind detențiunea pe viață | Practică neunitară

Aplicarea pedepsei accesorii înlocuind detențiunea pe viață | Practică neunitară

În perioada 15-16 noiembrie 2023 a avut loc, la Bucureşti, Întâlnirea preşedinţilor secţiilor penale ale Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie şi curţilor de apel

Dedicați discutării aspectelor de practică neunitară, ocazie cu care s-a pus problema posibilității aplicării – pentru prima dată în apelul declarat exclusiv de către inculpat – a pedepsei accesorii a interzicerii exercitării unor drepturi, în condițiile în care, urmare a admiterii apelului, sentința penală atacată este desființată în parte, cu consecința înlocuirii pedepsei principale a detențiunii pe viață aplicate de prima instanță cu pedeapsa principală a închisorii.

În opina INM aplicarea pedepselor complementară și accesorie inculpatului pe lângă pedeapsa principală a închisorii nu aduce atingere principiului neagravării situaţiei în propria cale de atac

prevăzut în art. 418 din Codul de procedură penală, atunci când în concret, pentru aceeaşi faptă, se stabileşte o sancţiune mai puţin severă (închisoarea în loc de detențiunea pe viață).

Rațiunea acestui principiu pornește de la dreptul părților de a supune hotărârea atacată unui control jurisdicţional fără a i se crea titularului căii de atac o situaţie mai grea, pentru că astfel s-ar putea determina abţinerea părții de la exercitarea drepturilor sale procesuale

de teama asumării acestui risc.

Participanţii la întâlnire au agreat, în majoritate, opinia contrară INM. În acest sens, în dezbateri, s-a arătat că pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării unor drepturi, deși în conținut identică cu pedeapsa complementară a interzicerii exercitării unor drepturi pe durată limitată, are acest caracter accesoriu pe lângă pedeapsa principală, și nu pe lângă pedeapsa complementară, nefiind atrasă de aceasta din urmă.

Prin urmare, este lipsit de relevanță că pedeapsa complementară a putut fi aplicată pentru prima dată în apel, ca urmare a înlocuirii pedepsei principale a detențiunii pe viață cu pedeapsa principală a închisorii. În condițiile în care pedeapsa accesorie nu a fost aplicată și de prima instanță, aplicarea ei în apel determină o înrăutățire a situației apelantului în propria cale de atac.

Sursa: https://www.bihorjust.ro

Must Read

spot_img